Giới Thiệu

Chúng ta thường suy nghĩ rồi đưa ra quyết định giải quyết vấn đề, bài toán, tình huống trong cuộc sống theo thói quen. Hoặc có người theo một nguyên tắc, lề lối nhất định, lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành đường mòn trong não.

Cách suy nghĩ đó có thể giải quyết được vấn đề tại thời điểm hiện tại, hoặc đôi khi có thể sai. Rồi lại phát sinh vấn đề mới. Tư duy sáng tạo giúp chúng ta hệ thống hóa các cách giải quyết vấn đề theo phương pháp khoa học sáng tạo.

TuDuySangTao.com sưu tầm, tổng hợp chia sẻ kiến thức về khoa học sáng tạo, tư duy sáng tạo, qua các bài viết bạn định vị được các suy nghĩ, tư duy giải quyết vấn đề của bạn trước đây nằm trong phương pháp nào của khoa học sáng tạo. Từ đó bạn có thể hệ thống hóa, tối ưu suy nghĩ để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Tiến Trí trước đây được may mắn học Phương Pháp Luận Sáng Tạo từ Thầy Phan Dũng và các thầy tại Đại Học Tổng Hợp. Nhận thấy hữu ích nên mình sưu tầm tổng hợp tham khảo các anh chị học viên đề cùng chia sẻ qua trang web TuDuySangTao.com

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bài viết của bạn.
Trân trọng.

Bây giờ chúng ta vào đọc các bài viết:

000: Nguyên tắc chia nhỏ