Nguyên tắc chia nhỏ

“Chia nhỏ” ở đây không có nghĩ chia đều, mà phân nhỏ theo từng phần phù hợp.
Chia nhỏ đối tượng thành các phần độc lập.
Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.
Nguyên tắc này chúng ta thường áp dụng để giải quyết vấn đề lớn, để quản trị, để tăng góc nhìn mới.

“Đối tượng” có thể là bất cứ cái gì có khả năng phân nhỏ được, như vấn đề, công việc, sản phẩm, máy móc, hệ thống…
Chia nhỏ, phân nhỏ đối tượng lớn thành các đối tượng nhỏ để có thêm tính mới nhằm giải quyết vấn đề theo thực lực, phương tiện phù hợp.
Chia nhỏ để tháo lắp được, làm đối tượng nhỏ gọn hơn, thuận tiện cho việc vận chuyển, cũng như khả năng sửa chữa, thay thế đối tượng.
Phân nhỏ có thể làm đối tượng thay đổi từ thể rắn chuyển dần sang thể dẻo, lỏng, khí… nhằm tăng thêm tính chất của đối tượng, giúp ta có cách nhìn mới.
Trong triết học có quy luật nói về: sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.

Ứng Dụng Nguyên Tắc Chia Nhỏ

Nguyên tắc chia nhỏ ứng dụng phổ biến trong xã hội, cuộc sống, quanh ta chỗ nào cũng có ứng dụng nguyên tắc chia nhỏ. Có thể đã thành vô thức nên ta quên không để ý. Trên tinh thần hệ thống hóa các phương pháp sáng tạo, nguyên tắc sáng tạo. Chúng ta điểm qua những ứng dụng phương pháp chia nhỏ.

  • Quản lý xã hội
    Phân chia cấp khu vực, địa phương để quản lý: Trung Ương – > Thành Phố -> Quận -> Phường – Xã – > Khu Phố…
  • Trong doanh nghiệp
    Chia ra các phòng ban, nhân sự, như: Phòng Kế Toán, Phòng Kinh Doanh, Phòng Sản Xuất, Phòng Phát Triển…

Nguồn: Nội dung này dựa trên sách Các Nguyên tắc Sáng Tạo của Thầy Phan Dũng.