Nguyên tắc liên tục có ích

Thực hiện công việc một cách liên tục.

Khắc phục vận hành không tải và trung gian.

Thay đổi từ chuyển động tịnh tiến qua lại thành chuyển động quay.

Chú ý cải tiến để các hoặt động, hệ thống luôn vận động, đem lại giá trị có ích.
Cũng như tăng năng suất hoặt động, tăng hiệu quả
Đảm bảo tăng tính tương hợp, đảm bảo độ bền ( có chế độ bảo dưỡng trong lúc vận hành )

(Đang cập nhật)

Leave a Comment