Nguyên tắc liên tục có ích

Thực hiện công việc một cách liên tục. Khắc phục vận hành không tải và trung gian. Thay đổi từ chuyển động tịnh tiến qua lại thành chuyển động quay. Chú ý cải tiến để các hoặt động, hệ thống luôn vận động, đem lại giá trị có ích. Cũng như tăng năng suất hoặt … Read more

Nguyên tắc chia nhỏ

“Chia nhỏ” ở đây không có nghĩ chia đều, mà phân nhỏ theo từng phần phù hợp.Chia nhỏ đối tượng thành các phần độc lập.Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.Nguyên tắc này chúng ta thường áp dụng để giải quyết vấn đề lớn, để quản trị, để tăng góc nhìn mới. “Đối tượng” … Read more